Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
น.ส.อภิญญา คำใล้
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางเครือวัลย์ มะโหรี
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์กกสะทอน)
Responsive image
นางอำพร วิพายา
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์กกสะทอน)
Responsive image
นางเรณู อบมา
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์กกสะทอน)
Responsive image
นางสมยศ แก่งจำปา
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์กกสะทอน)
Responsive image
Responsive image
น.ส.ศุภัชญา ลีลา
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์กกสะทอน)
Responsive image
นางสุดารักษ์ นามกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์นาซำแซง)
Responsive image
นางรพีพรรณ์ การะเกษ
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์นาซำแซง)
Responsive image
นางพินิตย์ แก่งจำปา
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์นาซำแซง)
Responsive image
นางเบญจพร ชินไธสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ขอนแก่น)
Responsive image
Responsive image
น.ส.วลัยพร รามศิริ
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ขอนแก่น)
Responsive image
นางคำปุ้ย ศรีบุรินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์นาหลวง)
Responsive image
Responsive image
นางนงนุต นิพวงลา
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์นาหลวง)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ : 042076780  โทรสาร : 042076780  อีเมล์ : admin@kowlaung.go.th


www.kowlaung.go.th