Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง
Responsive image
Responsive image
นางรสกร กัตติยะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
Responsive image
Responsive image
น.ส.สุพิชฌาย์ แก้วมุงคุณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
Responsive image
Responsive image
นายสันติภาพ โคตคำชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Responsive image
น.ส.สุวรัชต์ ต้นคำ
ผช.นักวิชาการคลัง
Responsive image
น.ส.มัทนา สารวงษ์
ผช.นักวิชาการพัสดุ
Responsive image
น.ส.อรอุมา ชัยชนะ
ผช.นักวิชาการจัดเก็บฯ
Responsive image
น.ส.พรรษาวดี กลิ่นจันทร์
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ
Responsive image
น.ส.สุกัญญา ใจอ่อน
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บฯ
Responsive image
น.ส.บุญสูง ดวงจำปา
ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ
Responsive image
น.ส.อารยา สอนสุภาพ
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินฯ
Responsive image
นายเสริมศักดิ์ พรหมสุ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
น.ส.อมรรัตน์ ศรีมงคล
คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ : 042076780  โทรสาร : 042076780  อีเมล์ : admin@kowlaung.go.th


www.kowlaung.go.th