Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประโยชน์ที่ได้รับจากการชำระภาษี
ประโยชน์ที่ได้รับจากการชำระภาษี

        เนื่องจากการเสียภาษีเป็นหน้าที่หลักของประชาชนทุกคน เพื่อทดแทนคุณของแผ่นดิน แล้วยังปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรา 73 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติไว้ว่า
                - บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร
                - ช่วยเหลือในการปกป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ
                - เสียภาษีอากร

สิ่งที่จะได้รับจากเงินภาษีของท่านคือ

                - ความสะดวกสบายจากถนนเศรษฐกิจ
                - ความสว่างจากการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
                - ระบบประปาหมู่บ้าน
                - การสงเคราะห์ผู้ยากไร้และคนชราและการช่วยเหลืออื่น ๆ


***กำหนดการชำระเภาษี***

               
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.)  ระหว่าง มกราคม - กุมภาพันธ์ 
               - ภาษีป้าย (ภ.ป)                          ระหว่าง  มกราคม - มีนาคม        
 }  ของทุกปี
               - ภาษีบำรุงพื้นที่ (ภ.บ.ท.)            ระหว่าง  มกราคม - เมษายน

                
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ : 042076780  โทรสาร : 042076780  อีเมล์ : admin@kowlaung.go.th


www.kowlaung.go.th