Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทู้ปักหมุด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ให้ปฏิบัติงานในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และมีรายได้ในระหว่างปิดภาค้รียน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงมีความประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน/นักศึกษา ระหว่างปิดภาคเรียนให้มีงานทำในช่วงเวลาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 
๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐ อัตรา  รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ ,มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ : 042076780  โทรสาร : 042076780  อีเมล์ : admin@kowlaung.go.th


www.kowlaung.go.th