Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

18 ก.พ. 2558
เลย วังสะพุง อบต.เขาหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ร่วมกิจกรรมกีฬาท้องถิ่นสัมพัธ์ ต้านยาเสพติด ณ สนามโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๔ บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

09 ม.ค. 2558
เลย วังสะพุง อบต.เขาหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง

30 ธ.ค. 2557
เลย วังสะพุง อบต.เขาหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง จัดเลี้ยงงานปีใหม่ ๒๕๕๘

17 ธ.ค. 2557
เลย วังสะพุง อบต.เขาหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง จัดโครงการอบต.เคลื่อนที่

06 ธ.ค. 2557
เลย วังสะพุง อบต.เขาหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ได้จัดกิจกรรมกีฬาเขาหลวงสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาบ้านนาหลวงยางเดี่ยว

05 ธ.ค. 2557
เลย วังสะพุง อบต.เขาหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ร่วมกิจกรรมวันพ่อ ณ หอประชุม อำเภอวังสะพุง

04 ธ.ค. 2557
เลย วังสะพุง อบต.เขาหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ร่วมกิจกรรมงานวันพ่อ ณ สนามโรงเรียนชุมชนวังสะพุง

13 พ.ย. 2557
เลย วังสะพุง อบต.เขาหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ได้จัดกิจกรรม Big cieaning day ร่วมแรง ร่วมใจ บ้านเมืองสะอาด สดใส ขึ้นในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง

23 ต.ค. 2557
เลย วังสะพุง อบต.เขาหลวง กิจกรรม ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

03 ต.ค. 2557
เลย วังสะพุง อบต.เขาหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (รุ่นที่ ๓) ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในวันที่ ๓ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย (อส.จ.)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ : 042076780  โทรสาร : 042076780  อีเมล์ : admin@kowlaung.go.th


www.kowlaung.go.th