Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ส.ค. 2560
ถึง
08 ส.ค. 2560
เลย วังสะพุง อบต.เขาหลวง เปิดเผยราคากลางโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนองบง ม.3
14 มิ.ย. 2560
ถึง
14 มิ.ย. 2560
เลย วังสะพุง อบต.เขาหลวง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนผาพุงพัฒนา หมูที่ 12
14 มิ.ย. 2560
ถึง
14 มิ.ย. 2560
เลย วังสะพุง อบต.เขาหลวง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังเหล็กสำเร็จรูปทรงแชมเปญ บ้านภูทับฟ้าพัฒนา หมูที่ 13
14 มิ.ย. 2560
ถึง
14 มิ.ย. 2560
เลย วังสะพุง อบต.เขาหลวง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังเหล็กสำเร็จรูปทรงแชมเปญ บ้านภูทับฟ้าพัฒนา หมูที่ 13
14 มิ.ย. 2560
ถึง
14 มิ.ย. 2560
เลย วังสะพุง อบต.เขาหลวง เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง บ้านแก่งหิน หมู่ที่ 4
22 มี.ค. 2560
ถึง
22 มี.ค. 2560
เลย วังสะพุง อบต.เขาหลวง ประกาศราคากลาง ถนน คสล. (สายห้วยแบ่ง) บ้านก่งหิน หมู่ที่ 4
09 มี.ค. 2560
ถึง
09 มี.ค. 2560
เลย วังสะพุง อบต.เขาหลวง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายนานายยวง)บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 10
01 มี.ค. 2560
ถึง
01 มี.ค. 2560
เลย วังสะพุง อบต.เขาหลวง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1
01 มี.ค. 2560
ถึง
01 มี.ค. 2560
เลย วังสะพุง อบต.เขาหลวง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูงแบบบาลดาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ
01 มี.ค. 2560
ถึง
01 มี.ค. 2560
เลย วังสะพุง อบต.เขาหลวง เปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ : 042076780  โทรสาร : 042076780  อีเมล์ : admin@kowlaung.go.th


www.kowlaung.go.th