Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง มีเส้นทางการคมนาคมหลัก ดังนี้
     - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2140 เป็นถนนสายหลักจาก อ.วังสะพุง ผ่านบ้านกกสะทอน หมู่ 2 บ้านแก่งหิน หมู่ 4 บ้านนาซำแซง หมู่ 5 บ้านนาซำแซง หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 11 
บ้านขอนแก่น หมู่ 7 บ้านนาหลวง หมู่ 9 และบ้านยางเดี่ยว หมู่ 10 รวมระยะทาง 25 ก.ม.
       

การโทรคมนาคม
     - ที่ทำการไปรษณีย์ (ได้รับอนุญาต ที่หมู่ 5)
     - ตู้โทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญ
     - ชุมสายหรือคู่สายเครือข่ายอินเตอร์เน็ตถึง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 13 แห่ง
จำนวน 7 หมู่บ้าน
    
การไฟฟ้า
     - มีไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ไฟฟ้าสว่างภายในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ส่วนมากมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านและมีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลา
เซล)ในพื้นที่การเกษตรบางหมู่บ้าน และบางครัวเรือนที่ไฟฟ้าสว่างเข้าไปไม่ถึง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ : 042076780  โทรสาร : 042076780  อีเมล์ : admin@kowlaung.go.th


www.kowlaung.go.th