Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
     องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้หลักจากการทำเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด ข้าว ถั่วเหลือง และอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ค่อนข้างดีให้กับครอบครัวอีกทางเลือกหนึ่งในทุกฤดูกาล คือ การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ขายล็อตเตอรี่) เกือบทุกครัวเรือน
     

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
     โรงสีขนาดเล็ก
     ร้านขายของชำ
     ปั๊มน้ำมันหลอด
     ปั๊มน้ำมันหัวจ่าย
     ร้านประกอบการรับซื้อพืชผลทางการเกษตร
     ร้ายประกอบกิจการวัสดุก่อสร้าง
     ร้านประกอบกิจการยางพารา
     บริษัทประกอบกิจการอุตสาหกรรม(เหมืองแร่ทองคำ)
11 แห่ง
42 แห่ง
10 แห่ง
5 แห่ง
3 แห่ง
3 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
                        
กลุ่มอาชีพ
     กลุ่มเพาะเห็ดขอนแก่น – โนนสวรรค์ ม.7-11
     กลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ขอนแก่น-โนนสวรรค์ ม.7-11
     กลุ่มยางพารา (ทั้ง 13 หมู่บ้าน)
     กลุ่มเพาะเห็ดโนนผาพุงพัฒนา –  กกสะทอน ม.2-12
     กลุ่มทอผ้าไหม – มัดหมี่ (ศูนย์ศิลปาชีพผาบ่าว-ผาสาว)
     กลุ่มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (13 หมู่บ้าน)
1 กลุ่ม
1 กลุ่ม
5 กลุ่ม
1 กลุ่ม
1 กลุ่ม
13 กลุ่ม


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ : 042076780  โทรสาร : 042076780  อีเมล์ : admin@kowlaung.go.th


www.kowlaung.go.th