Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง 
     ตำบลเขาหลวง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ มีระยะทางห่างจากอำเภอ ประมาณ 14 กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2140

เนื้อที่ 
     องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง มีเนื้อที่ประมาณประมาณ 69.14 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,210 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 28,000 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าภูเขาประมาณ 10,210 ไร่ และเป็นพื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 5,000  ไร่


อาณาเขต
     ทิศเหนือ
     ทิศใต้
     ทิศตะวันออก
     ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ต.นาโป่งและต.ปากปวน อ.เมืองเลย และ อ.วังสะพุง
ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง
ต.ปากปวนและ ต.วังสะพุง อำเภอวังสะพุง
ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง
ภูมิประเทศ  
     องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูงเชิงเขา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 300-500 เมตร เดิมพื้นที่ป่าไม้มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าดิบแล้ง ปัจจุบันมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม 
    
 
เขตการปกครอง ทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ดังนี้
     1. บ้านห้วยผุก หมู่ที่ 1
     2. บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 2
     3. บ้านนาหนองบง หมู่ที่ 3
     4. บ้านแก่งหิน หมู่ที่ 4
     5. บ้านนาซำแซง หมู่ที่ 5
     6. บ้านนาซำแซง หมู่ที่ 6
     7. บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 7
     8. บ้านน้ำทบ หมู่ที่ 8
     9. บ้านนาหลวง หมู่ที่ 9
     10. บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 10
     11. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11
     12. บ้านโนนผาพุงพัฒนา หมู่ที่ 12
     13. บ้านภูทับฟ้าพัฒนา หมู่ที่ 13
ระยะห่างจากอำเภอวังสะพุง 11 กิโลเมตร
ระยะห่างจากอำเภอวังสะพุง 10 กิโลเมตร
ระยะห่างจากอำเภอวังสะพุง 13 กิโลเมตร
ระยะห่างจากอำเภอวังสะพุง 12 กิโลเมตร
ระยะห่างจากอำเภอวังสะพุง 14 กิโลเมตร
ระยะห่างจากอำเภอวังสะพุง 15 กิโลเมตร
ระยะห่างจากอำเภอวังสะพุง 19 กิโลเมตร
ระยะห่างจากอำเภอวังสะพุง 22 กิโลเมตร
ระยะห่างจากอำเภอวังสะพุง 23 กิโลเมตร
ระยะห่างจากอำเภอวังสะพุง 24 กิโลเมตร
ระยะห่างจากอำเภอวังสะพุง 18 กิโลเมตร
ระยะห่างจากอำเภอวังสะพุง 9 กิโลเมตร
ระยะห่างจากอำเภอวังสะพุง 11 กิโลเมตร


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ : 042076780  โทรสาร : 042076780  อีเมล์ : admin@kowlaung.go.th


www.kowlaung.go.th