ภาพกิจกรรม

ออกพื้นที่เพื่อรับฝากขยะ และขยะอันตรายแลกไข่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

นางนงนุช พงษ์ธัญญะวิริยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.เขาหลวง ออกพื้นที่เพื่อรับฝากขยะ และขยะอันตรายแลกไข่ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 หมู่ที่ 4 บ้านแก่งหิน หมู่ที่ 5 บ้านนาซำแซง หมู่ที่ 6 บ้านนาซำแซง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th