ภาพกิจกรรม

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ (วันปิยมหาราช)

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. อบต.เขาหลวงโดยนางนงนุช พงษ์ธัญญะวิริญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี (วันปิยมหาราช ) ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง ซึ่งมีส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนร่วมพิธี โดยมีนายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th