กองสวัสดิการสังคม


 โลโก้

กองสวัสดิการสังคม

น.ส.มะลิวรรณ บุญชื่น หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม

น.ส.มะลิวรรณ บุญชื่น

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

   

นางสาวแพทอง ธรรมปิยะ

นักพัฒนาชุมชุน

   

 

26/10/2016

994

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th