ติดต่อ อบต.


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง

เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 042-870511
หน่วยงาน หมายเลขภายใน
สำนักงานปลัด 11
ทรัพยากรบุคคล 12
ปลัด 13
กองคลัง 14
กองช่าง 15
นายก 16
หัวหน้าสำนักปลัด 17
กองสวัสดิการฯ 18
   

เว็บไซต์ : www.kowlaung.go.th

26/10/2016

1759

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th