หัวหน้าส่วนราชการ


 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางนงนุช พงษ์ธัญญะวิริยา  ปลัด อบต.เขาหลวง

นางนงนุช พงษ์ธัญญะวิริยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง

เบอร์  081-872-5179

นางสาวอารยา  จันทาคำ    หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวอารยา  จันทาคำ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เขาหลวง

เบอร์ 081 260 2269

 

มะลิวรรณ

น.ส.มะลิวรรณ บุญชื่น

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

เบอร์ 096-687 9145

รสกร

นางรสกร  กัตติยะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์ 089-862 5816

ไพรวัน

นายไพรวัน นครขวาง
ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์ 081-974 3566

     

 

 

 

 

26/10/2016

519

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th