หัวหน้าส่วนราชการ


 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางนงนุช พงษ์ธัญญะวิริยา  ปลัด อบต.เขาหลวง

นางนงนุช พงษ์ธัญญะวิริยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง

เบอร์  081-872-5179

นายวิษณุ  ทวีวรรณ      หัวหน้าสำนักปลัด

นายวิษณุ ทวีวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เขาหลวง

เบอร์  098-0401205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/10/2016

311

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th