โครงสร้างฝ่ายบริหาร


 

  LOGO  
  โครงสร้างฝ่ายบริหาร
 
 
 

นางสาวสุพรรณวดี คำสุข นายก อบต.เขาหลวง
นางสาวสุพรรณวดี คำสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง

096 789 9393

 

นายเพ็ชร์ ตะพานบุญ รองนายก อบต.เขาหลวง
นายเพ็ชร์ ตะพานบุญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง

098 121 4048
 

 

นายบรรจง นนทะจันทร์ รองนายก อบต.เขาหลวง
นายบรรจง นนทะจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง

093 884 3237

 

นายประชัน  พิมขัน

เลขานุการนายกฯ

097 264 9965

 

 

 

 

26/10/2016

1387

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th