กองช่าง


 

โลโก้
กองช่าง

นายไพรวัน นครขวาง ผู้อำนวยการกองช่าง
นายไพรวัน นครขวาง
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
นายกฤษดา พลวิเศษ วิศวกรโยธา
นายกฤษดา พลวิเศษ
วิศวกรโยธา
   
นายเศรษฐพัส สินธุ์โพธิ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเศรษฐพัส สินธุ์โพธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธงชัย ทัพศรีรัก ผช.ช่างไฟฟ้า
นายธงชัย ทัพศรีรัก
ผช.ช่างไฟฟ้า
   
นายณรงค์ วงศ์ชนะ  เจ้าพนักงานธุรการ
นายณรงค์ วงศ์ชนะ
เจ้าพนักงานธุรการ

นายทรงพล บรรพลา
พนักงานขับรถกระเช้า
   
นายสนอง พรมพุทธา ช่างไม้
นายสนอง พรมพุทธา
ช่างไม้

คนงานทั่วไป
   

 

26/10/2016

941

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th