โครงการรณรงค์ ‘’ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า’’


โครงการรณรงค์ ‘’ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า’’ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20 – 28 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

22/04/2021

139

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th