วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง นำโดย นางสาวสุพรรณวดี คำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมนำข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงถึงพลังสามัคคีของข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เวลา 17.00 น. พิธีถวายเครื่องสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ (พานพุ่มทอง- พุ่มเงิน ) ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง โดยมีนายอำเภอวังสะพุง เป็นประธาน

12/08/2020

132

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th