ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น รู้ทัน (Rootan)


ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น รู้ทัน (Rootan)
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชั่น รู้ทัน (Rootan) ขึ้น เพื่อใช้ในการแจ้งเบาะแส การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล การแจ้งเตือนภัยรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับภัยไซเบอร์ อันจะเป็นการป้องกันปัญหาทางอาชญากรรมทางไซเบอร์ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงจึงขอเผยแพร่และดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น รู้ทัน (Rootan) สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชั่นฯ ได้จากแพลตฟอร์มของ Play Store และ App store

 

 

10/03/2021

193

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th