Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษี (12 ก.ค. 2560)  
test (13 มิ.ย. 2560)  
กระทู้ปักหมุด "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจ... (04 เม.ย. 2560)  
โครงการพาลูกจูงหลาน เข้าวัด ปฏิบัติธรรม "วันมาฆบูชา" (03 ก.พ. 2560)
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2560 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงได้มีการจัดงานวัน... (01 ม.ค. 2560)
ประโยชน์ที่ได้รับจากการชำระภาษี (30 ธ.ค. 2559)
กระทู้ปักหมุด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เข้าทำงาน... (18 มี.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ประจำเ... (25 ก.พ. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง จัดกิจกรรม พาลูกจูงหลานเข้าวัดปฎิบัติธรรม "วันมาฆบู... (28 ม.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้นในว... (02 ม.ค. 2557)
ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง จังหวัดเลย (01 ม.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ อบต.... (26 ธ.ค. 2556)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ในช... (16 ธ.ค. 2556)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕... (10 ธ.ค. 2556)
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง (28 ต.ค. 2556)
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕... (31 ก.ค. 2556)
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕... (28 พ.ค. 2556)
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒... (28 ม.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระ... (08 ก.ค. 2560)  

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปร... (11 เม.ย. 2560)  

"ผู้สูงอายุมีคุณค่า ร่วมพ... (04 เม.ย. 2560)  

"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัม... (04 เม.ย. 2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาห... (22 มี.ค. 2560)

โครงการร่วมบูรณาการภาคส่ว... (21 มี.ค. 2560)

โครงการพาลูกจูงหลาน เข้าว... (10 ก.พ. 2560)

วันเด็ก 13 ม.ค.2560 (13 ม.ค. 2560)

วันเด็ก 13 ม.ค.2560 (13 ม.ค. 2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาห... (15 ก.ค. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาห... (07 ก.ค. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาห... (01 ก.ค. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาห... (24 มิ.ย. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาห... (02 มิ.ย. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาห... (02 มิ.ย. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาห... (12 เม.ย. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาห... (05 มี.ค. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาห... (03 ก.พ. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาห... (16 พ.ย. 2558)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาห... (09 ก.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดเผยราคากลางโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล... (08 ส.ค. 2560)  
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังเหล็กสำเร็จรูปทรงแชมเปญ บ้านภูท... (14 มิ.ย. 2560)  
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังเหล็กสำเร็จรูปทรงแชมเปญ บ้านภูท... (14 มิ.ย. 2560)  
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนผาพุงพัฒนา หมู... (14 มิ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบ... (14 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง ถนน คสล. (สายห้วยแบ่ง) บ้านก่งหิน หมู่ที่ 4 (22 มี.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายนานายยวง)บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 10 (09 มี.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 (01 มี.ค. 2560)
เปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 (01 มี.ค. 2560)
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูงแบบบาลดาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้... (01 มี.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 (01 มี.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลาง จำนวน 4 โครงการ (15 ก.พ. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บนพื้นลาดยาง) บ้... (17 ม.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซ.วัดป่า-ห้วยบง บ้านห้วยผุก หมูที่ 1 (16 ม.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดัเซล) (07 ธ.ค. 2559)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (07 ธ.ค. 2559)
เปิดเผยราคากลางโครงการอาหารกลางวัน ศพด.บ้านขอนแก่น (04 พ.ย. 2559)
เปิดเผยราคากลางโครงการอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาหลวง (04 พ.ย. 2559)
เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด. อบต.เขาหลวง (03 พ.ย. 2559)
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่6 (01 พ.ย. 2559)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ : 042076780  โทรสาร : 042076780  อีเมล์ : admin@kowlaung.go.th


www.kowlaung.go.th